Member Card

Dr Martina Šimsová, née Zámečníková

Affilation: Luleå University of Technology, Applied Physics, Luleå

Country: Sweden

E-mail: martina.zamecnikova@ies.sk

Function: Member